බැනරය 3

අපව තෝරා ගන්නේ ඇයි?

ප්රවර්ධනය කරන්න

පරිපථ බිඳිනය

ප්රවර්ධනය කරන්න

සර්ජ් ආරක්ෂකය

අපි ගැන

පැහැදිලි ලෝකයක්
අපේ ජීවිතය පුදුමාකාරයි, සතුටින්.

YUEQING WANSHFA ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් සමාගම, LTD.

1995 දී ස්ථාපිත කරන ලද, Yueqing Wanshfa Electronic Co., Ltd, Wanshfa ට අයත් වේ.එය සියලු වර්ගවල තල්ලු ස්විච, රොකර් ස්විච, තල්ලු බොත්තම් ස්විච, මයික්‍රෝ ස්විච්, ටොගල් ස්විච, හැරවුම් ස්විච ආදිය සැලසුම් කිරීම, පර්යේෂණ කිරීම, නිෂ්පාදනය කිරීම සහ විකිණීම සඳහා විශේෂිත වේ.

නිෂ්පාදන කාණ්ඩ